Regressietherapie

De meer spiritueler wordende mens van vandaag is op zoek naar bevestiging van wat er meer is tussen hemel en aarde. Met een regeressie kunnen we op zoek gaan naar de dieper liggende oorzaken van bepaalde structuren in ons leven waarop we vastlopen.